Léčivá síla hudby a meditace

Prožitkový seminář, který vás otevře širokému poli účinků, které mohou mít hudba, zvuky a vibrace na celé vaše tělo a mysl.

Hudba, zvuk a vibrace patří mezi nejléčivější energie vůbec. Terapie hudbou a zvukem má mimořádné účinky na celé tělo i mysl, je příjemná a povznášející a přináší spoustu dalších pozitivních efektů. Je to ideální cesta k celkové harmonizaci těla i mysli, hluboké regeneraci, obnově sil a otevření nového tvůrčího potenciálu.

Během semináře budete moci projít celou řadu technik z oblasti hudební a zvukové terapie, meditace i manter, seznámíte se s desítkami unikátních hudebních nástrojů (na řadu z nich si budete moci i sami zahrát) a zažijete hudbu tak hluboce jako možná ještě nikdy předtím.

Seminář vám přinese nejen bezprostřední hluboké prožitky, léčivé a regenerační efekty, ale dá vám i dostatek inspirace pro uplatnění těchto technik ve vaší denní praxi.

Seminář je určen pro nejširší okruh zájemců.