Náda jóga

Náda jóga je “jóga zvuku”. Vychází z faktu, že hudba, zvuky a vibrace jsou jedny z nejúčinnějších prostředků k harmonizaci a poznávání našich vnitřních energií.

Hudba a zvuky nejsou v tomto kontextu brány pouze jako vnější příjemné senzorické vjemy, ale i jako hlubší médium, které může pomoci tvůrčímu propojení našeho vnitřního individuálního bytí s univerzální vesmírnou existencí. Hudba, vibrace a mantry se mohou stát tímto transformujícím faktorem.

V řadě klasických jógových textů je náda jóga zmiňována jako jedna z přímých cest vedoucích k hlubšímu poznání a vnitřní transformaci a též naladění na onen vnitřní “neslyšitelný” zvuk – zdroj všech vnějších zvuků.

Během semináře budeme mít možnost zaměřit se právě na tyto aspekty. Díky propojení hudby, vibrací, manter a vybraných meditačních technik budeme prožívat hlubší aspekty vnímání zvuků a hudby jako prostředků naší vnitřní transformace a harmonizace.