Léčivá síla hudby a manter I.

Blahodárný a léčivý potenciál Meduňky by možná nebyl úplný, kdybychom se vedle řady nejrůznějších léčebných a harmonizujících metod neobrátili též ke vlivům hudby, tónů a vibrací na naše tělo, mysl i duši.

Hudba je totiž od nepaměti považována za jednu z nejléčivějších energií vůbec a není snad duchovní tradice, v níž by hudba neměla posvátnou, magickou a povznášející funkci … Zůstává však pravdou, že tato nesmírná, srdce i duši prostupující energie nám může občas zůstat poněkud skryta – a to (trochu paradoxně) díky dnešnímu přílišnému přesycení hudbou …

V obklopení hudbou

Hudba nás dnes provází doslova na každém kroku: v autě, v obchodech, v kanceláři, v dílně, v restauracích, z nepřetržitě hrajícího rádia, televize, reproduktorů, sluchátek, na nejrůznějších koncertech … Pop music, rock, opera, opereta, world music, taneční hudba, symfonická hudba, komorní hudba, folklór, country, dechovka, stará hudba, avantgardní hudba, elektronická hudba, jazz – odevšad se na nás valí záplavy tónů, rytmů a melodií počínaje ranním vykročením z postele a konče (a někdy ani to ne …) večerním návratem do říše snů.

Mohlo by se zdát, že toto je typický fenomén několika posledních desetiletí, ale je zajímavé jak si už před více než 200 lety postěžoval německý skladatel Carl Maria von Weber: „Pro skladatele nastávají stále těžší časy. Provozuje se teď všude tolik hudby. Publikum je na hudbu od mládí tak navyklé, že se jeho vnímavost k ní stále snižuje. Tatáž skladba, která dnes nechá lidi lhostejnými, poněvadž jejich uši jsou hudbou přesyceny, by na ně hluboce zapůsobila, kdyby předtím po celý rok žádnou hudbu neslyšeli.“

Zůstává otázkou, do jaké míry jsme v dnešní nesrovnatelně větší přesyceností hudbou schopni hudbě ještě naslouchat my. Dokážeme se do ní aspoň na chvíli ponořit natolik, že naše malé já plné věčně vířících myšlenek se kdesi rozplyne a zůstává jen čistý zážitek bez hranic ? Dokážeme její tóny a vibrace nechat rezonovat v hlubinách našeho těla a mysli a umožnit tak blahodárné „znovuvyladění“ a harmonizaci celé naší bytosti ? Je ale zřejmé že zdaleka ne každá hudba nám takový zážitek umožní. Dost často můžeme po dni stráveném v obklopení všudypřítomným hudebním „smogem“ vnímat pocity spíše opačné …

Johann Sebastian Bach jednou napsal: „Hudba která neoslavuje Boha a není přímým odrazem jeho nekonečné vznešenosti, je jen pekelným hlukem“.

V našem novém seriálu budeme spolu postupně objevovat nejrůznější možnosti a metody, které nám pomohou otevřít se povznášejícím proudům té skutečně léčivé, harmonizující hudby, tónů, zvuků a vibrací. Že takové schopnosti má zejména hudba, která je v přímém souladu s výše zmíněným Bachovým pohledem, je asi nade vše zřejmé …

Za podstatou hudby

Pootevřeme-li studnici poznání dávných duchovních tradic, můžeme překvapivě vidět, že jejich pohledy na zdroj a podstatu hudby se vzácně shodují. Ať už je to stará Indie, Čína, Egypt, Tibet anebo i starověké Řecko, tam všude se hovoří o tom, že hudba i všechny slyšitelné zvuky a vibrace, jsou hmotným odrazem vibrační aktivity, která přesahuje rámec našeho běžně vnímatelného fyzického světa. Tento lidským uchem nepostižitelný prvotní „zvuk“ (nebo chceme-li prvotní kosmická vibrace) je považován za zdroj a základ veškeré hmoty a energie vesmíru včetně celé naší bytosti. A za přímou hmotnou reflexi této „prvotní vibrace“ v našich dimezních je považována hudba. Hudba jako dokonalá harmonie zvuků a tónů, hudba jako odraz harmonie viditelných i neviditelných světů, hudba umožňující člověku ponořit se do niterných hlubin sebe sama, těšit se ze zážitků krásy, radosti a skutečné inspirace. Hudba jako přímá spojnice mezi naším vědomím a tím, co je jeho nekonečným zdrojem.

Takové bylo prapůvodní poslání a funkce hudby ve většině duchovních kultur. I v dnešní moderní době je nám však celý tento potenciál otevřen stejně štědře jako kdykoliv předtím. Jen jsme na to možná trochu pozapomněli …

Mantra ÓM

Naši společnou cestu oceánem hudby a zvuků začneme u samotného Pramene. Symbolickým zpodobněním oné prapůvodní vesmírné vibrace v naší fyzické dimenzi je mantra ÓM neboli AUM. Hluboké symbolice a významu této mantry se budeme podrobně věnovat v příštím dílu. Nyní (pamětlivi moudré rady o tom, že „unce praxe je cennější než tuny teorie“) si můžeme vyzkoušet několik jednoduchých „ladících“ cvičení spojenou s touto mantrou.

Ve své podstatě sestává zvuk ÓM ze tří hlásek: A, U, M. Nechme nejdříve zaznít a uvnitř našeho těla rozvibrovat každý z těchto zvuků zvlášť.

Posaďme se do pohodlné polohy a vědomě uvolněme všechna napětí v těle. Pak soustřeďme svou pozornost na dýchání: nějakou chvíli sledujme průběh nádechu a výdechu. Nyní zkusme nádech i výdech co nejvíce prodloužit a prohloubit. Po jednom z dlouhých nádechů otevřeme doširoka ústa a nechme zaznít dlouhý zvuk AAAAA. Nechme tento zvuk několikrát rozeznít v oblasti břicha a nechme jej šířit se z této oblasti do okolí (jako kruhy na vodě). Pak se opět na chvíli soustřeďme na naše dýchání a na všechny pocity, které v nás tato vibrace vyvolala.

Nechme podobným způsobem několikrát zaznít zvuk UUUU. Vnímejme centrum jeho vibrací v oblasti hrudníku. Pak na chvíli opět spočiňme v tichu.

Nakonec zavřeme rty a nechme několikrát zaznít zvuk MMMM. Vnímejme těžiště tohoto zvuku v oblasti hlavy. A opět naslouchejme ozvěně tohoto zvuku uvnitř.

A nyní nechme zaznít celou mantru ÓM. Otevřeme ústa jako bychom chtěli říct A a začněme zvukem širokého OOO. Pomalu uzavírejme rty a zvuk OOO nechme plynule přejít do zvuku UUUU a nakonec do zvuku MMMM, který necháme pozvolna rozplynout do ticha. Zároveň vnímejme jak během tohoto procesu zvuk a jeho energie postupně stoupá z oblasti břicha přes oblast hrudníku až do oblasti hlavy… Celý proces několikrát opakujme. A na závěr můžeme chvíli prociťovat jak ozvěna této mantry naplňuje celou naši bytost.