Léčivá síla hudby a meditace

Hudba, zvuky a vibrace mají nesmírně hluboké léčivé a harmonizující účinky na celé naše tělo i mysl.

Workshopy a prožitkové semináře (vede Ivo Sedláček)

Hudba, zvuk a vibrace patří od nepaměti mezi nejléčivější energie vůbec. Terapie hudbou a zvukem má mimořádné účinky na celé tělo i mysl, je příjemná a povznášející a přináší spoustu dalších pozitivních efektů. Je to ideální cesta k celkové harmonizaci těla i mysli, hluboké regeneraci, obnově sil a otevření nového tvůrčího potenciálu.


Během semináře budete moci projít celou řadu technik z oblasti hudební a zvukové terapie, meditace i manter a zažijete hudbu tak hluboce jako možná ještě nikdy předtím. To vše v obklopení unikátními a nádhernými hudebními nástroji (z nichž mnohé jsou jediné svého druhu u nás) a jedinečnou živou hudbou v podání Ivo Sedláčka.


Seminář vám přinese nejen bezprostřední hluboké prožitky, léčivé a regenerační efekty, ale dá vám i dostatek inspirace pro uplatnění těchto technik ve vaší denní praxi.