Muzikoterapie

Naše specializované kurzy a semináře jsou zaměřeny na různé aspekty a oblasti muzikoterapie, zejména na využití živé hudby, hudební komunikace a speciálních hudebních nástrojů.

KREATIVNÍ MUZIKOTERAPIE (vede Ivo Sedláček)

Nabízíme široké spektrum kurzů a seminářů muzikoterapie cílených pro různé skupiny zájemců: od nejširší veřejnosti, přes pracovníky z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví, studenty, terapeuty až po zájemce o hlubší aspekty muzikoterapie v rámci harmonizace, zážitkového sebeobjevování i osobního rozvoje.


V čem jsou naše kurzy a semináře unikátní a liší se od všech podobných kurzů ? Zejména v tom, že kromě vlastního obsahu a témat přinášejí účastníkům i široké spektrum nových, hlubokých o obohacujích zážitků hudby a hudební terapie, které nejen rozšiřují jejich profesní zkušenosti, ale zároven se promítají i do oblastí jejich osobního rozvoje a objevování hlubších dimenzí sebe sama.

To vše v obklopení největší sestavou speciálních hudebních nástrojů u nás (z nichž některé jsou jedinými svého druhu) a mnoha rovinami živé, inspirované, povznášející hudby.

Hudba jako tvůrčí nástroj v muzikoterapii

Hudba může přinášet překvapivé výsledky a účinky v situacích kdy jiné terapeutické metody selhávají. Tento kurz je cíleně zaměřen na využívání hudby jako tvůrčího, komunikačního a terapeutického nástroje v muzikoterapii.

Tento seminář vám otevře možnosti práce v jemnějších tvůrčích rovinách: budete objevovat cesty jak se sami “naladit” na své klienty nebo posluchače a jak se pokusit nechat zaznít hudbu, která spontánně plyne v živoucím a hlubokém propojení těch kdo hrají s těmi kdo naslouchají.

Budeme zkoušet a učit se jak používat svůj hudební nástroj jako transformující a léčivý prostředek, který nám umožní vstoupit do jemnějších rovin nonverbální komunikace s klienty, posluchači nebo sebou samými.

Ať už sami hrajete na jakýkoliv hudební nástroj, s pomocí tohoto semináře můžete objevit nové přístupy k práci s vašimi klienty, prostřednictvím cesty inspirované hudební terapie.

A protože je zřejmé, že tyto procesy se dotýkají i jemnějších oblastí naší interakce se sebou samými i okolním světem, nebude chybět ani inspirace pro oblast vašeho dalšího vnitřního rozvoje – ve formě jednoduchých a účinných cvičení z oblastí duševní hygieny a mentálních technik, které by v případě muzikoterapeutické práce měly být nedílnou součástí osobní praxe terapeuta.


Semináře muzikoterapie je možné uskutečnit v případě že máte zájem o jejich zorganizování pro vaši specifickou skupinu účastníků.