Mantry — odrazy vesmírných energií

Mantry jsou přímou spojnicí s vyššími zdroji energie, které mají přímý a hluboký vliv na lidské tělo a mysl.

Workshopy, semináře a individuální lekce (vede Ivo Sedláček)

Pokud praktikujeme mantry správným způsobem, mohou nám pomoci harmonizovat, léčit, pročistit, uvolnit a energizovat celé naše tělo i mysl a zároveň nás otevřít vyšším úrovním vědomí a poznání sebe sama. 

Každá mantra byla během tisíciletí v nezměněné podobě používána a recitována nespočtem mudrců a duchovních adeptů.

Pokud se na konkrétní mantru naladíme, současně se tím otevíráme i této nezměrné akumulované energii, která je nám v každé chvíli připravena pomoci – ovšem za přirozeného předpokladu, že kromě potřebného vnitřního naladění dodržíme její základní strukturu, přesnou výslovnost a rytmus.Během seminářů Ivo Sedláčka se můžete seznámit se základními aspekty manter vycházející z originálních védických a duchovních tradic. Naučíte se mantry správně vyslovovat, recitovat a různými způsoby používat. A to i ve spojení s různými formami vizualizace, dechových i mentálních technik i speciální živé hudby tak, abyste energii manter mohli kdykoliv využít v rámci pravidelné praxe, momentálních potřeb i v rámci našeho dlouhodobého osobního rozvoje.

Ivo Sedláček studoval originální mantry mnoho let v Indii, je autorem mnoha unikátních nahrávek s mantrami a je považován za jednoho z největších znalců v oblasti tradičních manter.

Nebudou chybět ani “odlehčenější” formy manter i zpěvy z různých duchovních tradic – indických, křesťanských, indiánských, súfijských i hebrejských.