Léčivá síla hudby a manter III.

V minulé části jsme se věnovali objevování významu mantry Óm. Dnes, po malém zamyšlení nad podstatou manter a nad souladem jejich obsahu a formy, se společně otevřeme mocné energii očistné „ohňové“ mantry pocházejících z nejstarší z indických Véd – Rgvédy.

Za podstatou manter

Mantry jsou jedním z nejúčinnějších prostředků k vyladění a propojení různých dimenzí vědomí. Pokud je praktikujeme správným způsobem, mohou nám pomoci harmonizovat, léčit a energizovat celé naše tělo i mysl a otevřít nás hlubším úrovním poznání sebe sama.

Jak už vyplývá ze samotného významu slova “mantra” (“manas” = mysl, “tra” = vysvobodit), výchozím bodem působení manter je zejména oblast mysli. V běžném denním režimu je naše mysl naplněna nepřetržitě se přelévajícím tokem myšlenek a emocí. Můžeme ji přirovnat k hladině jezera: je-li neklidná a zvlněná, nic pod ní neuvidíme. Jen pokud je čirá a nehybná, můžeme začít vnímat nedohledné hlubiny jezera… A právě k tomuto dočasnému “vysvobození” od naší věčně klokotající mysli (a z něj vyplývajícímu projasnění “hladiny”) nám může správně prováděná praxe manter velmi pomoci.

Ve své vnější podobě jsou mantry přesně daným sledem hlásek, slabik nebo slov, která mohou nebo nemusí mít v daném jazyce konkrétní význam. Prostředkem k probuzení energie mantry je opakování mantry (verbální nebo mentální) spojené se soustředěním mysli, vizualizací a přesnou zvukově-vibrační strukturou dané mantry.

I když jsou mantry součástí většiny duchovních kultur, do největší hloubky a šíře byla tato oblast rozvinuta v kultuře indické, kde ve své vnější podobě mantry vycházejí ze sanskrtu (často nazývaného „jazyk bohů“).

Můžeme se právem zeptat, zda praktikování např. tradičních indických manter nás příliš nesvazuje s konkrétními filozofickými či náboženskými směry. Není tomu tak. Podobně jako jóga (i když indického původu) je zcela universální systém určený pro vnitřní rozvoj člověka a může ji plodně cvičit křesťan, budhista, muslim nebo ateista, stejně tak i mantry jsou ve své podstatě přímým vibračním odrazem universálních vesmírných energií, nijak neomezených prostorem a časem.

Jak už jsme naznačili minule, je důležité si též uvědomit, že mantry nejsou dílem intelektuálním ani básnickým, ale jsou odrazem vyšších dimenzí a byly lidem zjeveny prostřednictvím dávných mudrců a mystiků.

Každá mantra je tak propojena s několika aspekty: s konkrétním mudrcem (riši), kterému byla zjevena, s konkrétním aspektem vesmírné energie, kterou daná mantra adresuje a s přesným rytmem, v němž je mantra zachycena a recitována (a který je jejím vnějším energetickým „motorem“). Neméně mocným aspektem je i fakt, že každá mantra byla během tisíciletí v nezměněné podobě používána a recitována nespočtem mudrců a duchovních adeptů. Pokud se na konkrétní mantru naladíme, současně se tím otevíráme i této nezměrné akumulované energii, která je nám v každé chvíli připravena pomoci.

Soulad obsahu a formy

V indické tradici existuje řada druhů manter (védické, tantrické, šivaistické, vaišnavistické, bídža mantry, v odlehčené formě pak bhadžany, kírtany atd.). Těmto jednotlivým kategoriím si budeme podrobněji věnovat příště. Předtím než se ponoříme do slíbené očistné ohňové mantry, rád bych ještě zmínil jeden velmi důležitý aspekt – a to harmonii obsahu a formy. Mantry (zejména védické) jsou po tisíciletí předávány a praktikovány v nezměněné podobě, tj. v přesně dané struktuře, výslovnosti a rytmu. Žádný z těchto prvků není náhodný, ale přesně odráží energii, kterou daná mantra adresuje a je zároveň zárukou a podmínkou jejího účinku. Můžeme to přirovnat ke kódu nebo telefonnímu číslu. Pokud ho zadáme správně, dovoláme se tam, kam zamýšlíme, pokud ho z nějakých důvodů upravíme, přetvoříme, zjednodušíme nebo ho dokonce neznáme, pravděpodobně spojení nenavážeme.

Jedním z typických znaků dnešní doby je určitá povrchnost, snaha nabízet maximální efekt s minimem vynaloženého úsilí a prostředků. A tak máme dnes k dispozici i celou řadu „populárních“ nahrávek manter, v nichž jsou mantry oproštěny od všeho podstatného (melodie, rytmus, výslovnost, intenzita, metodika a jistá rituálnost) a navíc podávány formou, která by slušela poněkud jiným hudebním žánrům.

Mantra jóga, má-li otevřít všechny potenciály v ní obsažené, je ve skutečnosti velmi intenzivní a komplexní disciplínou a své efekty přináší až po jistém nezanedbatelném vkladu a úsilí. Například počty opakování mantry potřebné k tomu, aby přinesla svůj efekt nejsou v klasických textech právě malé – uvádí se tisíc, často sto tisíc, leckdy i mnohem více. A tyto údaje samozřejmě nejsou teoretické, ale vycházejí z osobní praktické zkušenosti jogínů a mystiků, kteří tyto věci postupně ovládli (ale zároveň asi měli o poznání více času než my).

Káiríje Elejasóná
Óm džáta védasé sunaváma sóma
maráti jató nidaháti védaha
sanah paršadati durgáni višvá
návéva sindhum duritá tjagnih