Léčivá síla manter IV.

V minulém díle našeho seriálu jsme se ponořili do první ze slíbené trojice proslulých védických manter: mantry pročištění duchovním ohněm. Dnes navážeme druhou mantrou, která nám pomůže naplnit celou naši bytost regenerujícím životodárným nektarem.

ENERGIE MANTER pomáhá

Během letošní konference Evropské Unie Jógy ve švýcarském Zinalu za námi přišla dlouholetá účastnice našich seminářů z Holandska a s dojetím se nám svěřila se svým příběhem. V průběhu roku zjistili u jejího manžela rakovinu prostaty. Následovalo léčení a operace. Průběh operace byl velmi obtížný a její manžel po ní upadl do bezvědomí. Lékaři už začínali pomalu ztrácet naději. Jeho paní s ním začala trávit čas u nemocničního lůžka a napadlo jí nechat na pokoji znít mantry. První den nechala rozeznít mantru ÓM a druhý den to byly právě tyto tři védické mantry. Po většinu doby ho držela za ruku. A jak čas plynul, začala mít zcela zřetelný a téměř hmatatelný pocit jak energie evokované mantrami začínají pozvolna obklopovat a naplňovat jejího manžela, který se ke konci druhého dne probral z bezvědomí a třetí den už postupně obnovil většinu tělesných funkcí. I další rekonvalescence probíhala rychle. Lékaři byli tímto nečekaným a rychlým obratem velmi překvapeni.

Tento příběh nás potěšil (protože i jejího manžela jsme znali z předchozích ročníků konference) a opět nám potvrdil dávnou zkušenost, že energie manter spojené s intenzivním soustředěním a zaujetím mohou nesmírně účinně působit v mnoha směrech.

Jak už jsme se ale zmínili v minulé části, při výběru manter a jejich nahrávek je třeba určitá opatrnost a ostražitost. Ne všechno co se dnes skrývá pod populární nálepkou “mantry” má totiž se skutečnými energiemi manter mnoho společného. A není to nutně vázáno jen na přesný a tradiční rytmus a výslovnost. Ještě důležitější je tzv. “bháva”, tj. energie a nálada hlubokého citového ponoření a napojení na vyšší dimenze. Nahrávky např. Roberta Gasse nebo Chrise Hinze ukazují, že i zcela netradiční, moderní zpracování manter v sobě tuto energii může mít. Škoda že právě do Čech jsou hromadně importovány a usilovně propagovány jisté velmi “amerikanizované” nahrávky manter, které svým nesmírně povrchním a málo vkusným pojetím přetvářejí mantry do značně deformované a sterilní podoby. Ale taková už je dnešní doba...

MANTRA NAPLNĚNÍ ŽIVOTODÁRNÝM NEKTAREM

Mantra, jejíž energií se necháme naplnit dnes, se jmenuje Mahámritjundžája Mantra a pochází též z Rgvédy, nejstarší z Véd. Je to opět jedna z nejmocnějších a nejproslulejších manter indické tradice. S touto mantrou je spojen mudrc (riši) Markandéja, který pomoci této mantry překonal smrt a stal se zářící věčnou bytostí. Legenda říká, že jeho rodiče dlouho marně toužili po dítěti. Žena za tímto účelem podstoupila velkou askezi a nakonec se objevil sám Šiva a slíbil splnit její přání. Řekl ženě, že si může vybrat – buď syna, který bude hloupý a bude žít dlouho anebo syna, který bude moudrý, ale bude žít jen do šestnácti let. Žena zvolila druhou možnost. Brzy se jim narodil syn, který byl nesmírně inteligentní a plný oddanosti Bohu. V den šestnáctých narozenin mu zdrcení rodiče odhalili jeho osud. Markandéja se však vydal na mořské pobřeží, ponořil se do hluboké meditace a během ní usilovně recitoval právě tuto mantru. A síla této mantry nakonec přemohla samotného boha smrti. Šiva pak Markandéjovi udělil dar věčného mládí. Proto se tato mantra nazývá Mahámritjundžája – mantra, která přemůže smrt.

Óm Trijambakam Jadžámahe
Sugandhim Pušti Vardhanam
Urvárukamiva Bandhanán
Mritjór Mukšíja Mámritát

Přibližný překlad:
Odevzdávám se Pánovi tří světů
Kéž mě dovede k božskému poznání
kéž mě osvobodí od smrti i nesmrtelnosti
stejně jako uzrálý plod
je přirozeně oddělen od svého stonku

Tuto mantru můžeme použít jako bránu k hluboké transformující meditaci. Předchozí mantra pročištění duchovním ohněm v nás spálila a odstranila vše negativní a přebytečné a tím připravila půdu pro další růst. Mahámritjundžája mantra nám pomůže regenerovat a obnovit vše, co je pro nás potřebné a blahodárné. Přináší oživující déšť – déšť božského nektaru. Při ponoření do této mantry můžeme začít prociťovat a vizualizovat jak každý aspekt naší bytosti je naplňován tímto deštěm nektaru a jako v jeho proudech začíná vše v nás znovu klíčit a rozkvétat …

Malá kuriozita závěrem

V souvislosti s touto mantrou se nemohu nezmínit o jedné české kuriozitě, zejména proto, že se značně rozšířila a spoustu lidí uvedla v naprostý omyl. Před několika lety začaly totiž v našich krajích hromadně kolovat (a dodnes kolují) kopie domácky vytvořeného CD s touto mantrou, zpívanou hlubokým hlasem s ryze evropskou intonací. Na obalu je fotografie dalajlámy s tím, že ji dalajláma takto údajně zazpíval v nějakém pražském chrámu při své návštěvě – i čtenáři Meduňky se možná s touto nahrávkou setkali. Těžko si představit kdo je autorem této absurdity a co ho k ní vedlo. Nahrávka je totiž ve skutečnosti přímo okopírována z běžně dostupného CD Holanďana Hein Braata a tvoří polovinu jeho alba Mahamrityunjaya/Gayatri Mantra. Takže až zase budete “dalajlámu” poslouchat...