Léčivá síla manter V. – Gajátrí

V dnešním díle našeho seriálu završíme trojici proslulých védických manter, abychom korunovali naše cvičení a celý jeho hluboce očistný proces.

Gajátrí mantra

Prvními dvěma mantrami jsme se podrobně zabývali v předchozích částech: Agnéja Astra Mantra nám prostřednictvím síly duchovního ohně pomohla spálit a odstranit všechny vnitřní překážky na duchovní cestě a Mahá Mritjundžaja Mantra přinesla do celé naší bytosti životodárný déšť božského nektaru. A nyní přichází slunce, aby vše v nás prozářilo a naplnilo světlem. A zdrojem tohoto slunce a světla je Gajátrí Mantra.

Gajátrí Mantra je vrcholnou mantrou celé indické védické tradice:

Óm Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varénjam
Bhargó Dévasja Dhímahi
Dhjó Jó Nah Pračódaját

Přibližná esence této mantry je následující:

Meditujeme na Božské Světlo
které je zdrojem celého vesmíru
kéž prozáří naše mysl i duši

Jak můžeme vidět, podstata této mantry je zcela univerzální, nesvázaná s žádnou omezující doktrínou, směrem či náboženstvím. Její působnost se promítá do mnoha dimenzí a ve své podstatě nás propojuje se samotným zdrojem celé existence – “sluncem vědomí” (Savita), oním věčným světlem, které září uvnitř každého z nás. Prostřednictvím této mantry prosíme toto Světlo, aby svou září naplnilo naši mysl a bylo inspirací všech našich činů a myšlenek.

Poznat toto světlo a znovu se s ním vědomě propojit, je nejhlouběji zakořeněná touha uvnitř každého z nás. A dokud toto propojení nenastane, budeme hledat a následovat stále nové a nové duchovní i jiné směry nebo se snažit o nová naplnění ve hmotné rovině, opouštět staré pro nové, a přesto stále uvnitř cítit hlubokou nenaplněnou touhu. Tím více, že toto Světlo, tato esence Bytí není někde daleko, někde mimo nás, ale je v každém okamžiku přítomna v našem vlastním srdci. Teď a tady... Jak jednou poznamenal Ramana Maháriši: „Všichni hledají osla a přitom každý na něm jede...“

Gajátrí Mantra je jedním z nejmocnějších prostředků, který nám může k tomuto cíli ukázat cestu. Může nám pomoci naplnit celou naši bytost Světlem, uvědomit si naši skutečnou podstatu. A zároveň promítnout toto Světlo do všech úrovní našeho bytí: do našeho těla, našeho bezprostředního okolí, do našich slov, činů i tvůrčích aktivit...

Síla této mantry je nezměrná a po celá tisíciletí využívaná nespočtem mystiků, adeptů a duchovních hledačů.

Legenda

Každá mantra je kromě svého základního významu, struktury a rytmu propojena též s mudrcem (riši), který tuto mantru v hluboké meditaci poprvé vnímal a pak ji předal lidstvu. V případě Gajátrí mantry je to riši Višvamitra. Višvamitra byl původně král. Legenda říká, že jednou se vydal se svou družinou na lov do himálajských lesů. Po dlouhém lovu byli všichni velmi unaveni a vyčerpáni. Najednou uviděli poustevnu, ve které sídlil velký mudrc Vašišta. Ten je uvítal a prostřednictvím své kouzelné „krávy hojnosti“ jim poskytl královské pohoštění. Král Višvamitra užasl a žádal Vašištu, aby mu tuto krávu věnoval, aby ji mohl využívat v rámci svého království. Vašišta však odmítl s tím, že tuto krávu může mít jen ten, kdo dospěl k nejvyššímu poznání. Višvamitra se rozzlobil a chtěl ji Vašištovi vzít násilím. Ten však pomocí svých jógových sil Višvamitru snadno porazil. Višvamitra se cítil zahanben a po návratu domů stále více vnímal, že celé jeho království, moc a krása jeho paláců jsou ničím proti záři nejvyššího poznání mudrce Vašišty. Opustil proto vše a vydal se do Himálají, kde strávil celá léta v intenzivních meditacích, cvičeních a askezi. Pozvolna se přiblížoval svému nejvyššímu cíli, ale vnitřní hlas mu řekl, že tohoto konečného cíle dosáhne jen s požehnáním Vašišty. Poněkud neochotně se tedy vydal k jeho poustevně. Vašišta ho však přijal s velkou láskou a když se dotkl jeho hlavy, aby ho požehnal, Višvamitra dosáhl velké kosmické vize a uviděl celý vesmír a jeho stvoření v sedmi úrovních existence – rezonující v podobě Gajátrí Mantry. Višvamitra tak dosáhl nejvyššího poznání a stal se velkým osvíceným mudrcem. A Gajátrí Mantra se stala světlem na cestě nespočtu následujících generací duchovních adeptů.

Cvičení

Plnou podobou Gajátrí Mantry, která obsahuje zmíněných sedm úrovní existence, se budeme zabývat příště. Nyní se plně soustředíme na výše zmíněnou základní formu.

Prvním předpokladem úspěšného cvičení je naučit se mantru správně vyslovovat a recitovat. K tomu může velmi dobře posloužit například CD „Ivo Sedláček – Mantry I. (Savita Music 1999)“, které obsahuje všechny tři uvedené védické mantry včetně Gajátrí.

Gajátrí Mantru můžeme cvičit samostatně anebo jako součást zmíněné trojice védických manter.

Posaďme se do pohodlné polohy, uvolněme tělo i mysl. Nalaďme se na jemnější úrovně vnímání. Začněme recitovat Gajátrí Mantru anebo jí naslouchejme. Během recitace můžeme vnímat proud světla, který postupně naplňuje celou naši bytost. Až se budeme cítit tímto světlem zcela prozářeni, setrvejme nějakou chvíli v tiché meditaci. Na závěr promítněme toto světlo do našeho bezprostředního okolí a všech aktivit v našem životě. S tímto pocitem se navraťme k našim běžným činnostem...